Coletou Heteromyidae e identificou Curculionidae

Coletou Curculionidae e identificou Curculionidae

Joseph Manthey

Estados Unidos

Certhiidae

Coletou Certhiidae e identificou Certhiidae

Charles W. O'Brien
Charles W. O'Brien

27 Março, 1933 – 10 Agosto, 2019

Curculionidae

Coletou Curculionidae e identificou Curculionidae