Coletado Ranidae e identificado Stomiidae

Coletado Cyprinidae e identificado Percidae

Coletado Scincidae e identificado Gekkonidae