Abílio Fernandes

* 19 Outubro, 1906 – 16 Outubro, 1994 †

Portugal

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Amaryllidaceae

Theodor von Heldreich
Theodor von Heldreich

* 03 Março, 1822 – 07 Setembro, 1902 †

Kingdom of Saxony

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Poaceae

Josef Ludovit Holuby
Josef Ludovit Holuby

* 25 Março, 1836 – 15 Junho, 1923 †

Caryophyllaceae

Coletou Caryophyllaceae e identificou Rosaceae

Adolfo Frederico Möller

* 31 Outubro, 1842 – 20 Junho, 1920 †

Portugal; Kingdom of Portugal

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Fabaceae

Frère Sennen

* 13 Julho, 1861 – 16 Janeiro, 1937 †

França

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Fabaceae

Francisco de Sousa

* 22 Fevereiro, 1893 – ? †

Fabaceae

Coletou Fabaceae

Coletou Ericaceae e identificou Ericaceae

Heinrich Moritz Willkomm
Heinrich Moritz Willkomm

* 29 Junho, 1821 – 26 Agosto, 1895 †

Kingdom of Saxony

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae