Helen Margaret Gilkey

* 06 Março, 1886 – 07 Agosto, 1972 †

Estados Unidos

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Albert Newton Steward

* 1897 – 1959 †

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Poaceae