Frederik Liebmann
Frederik Liebmann

* 10 Outubro, 1813 – 29 Outubro, 1856 †

Dinamarca

Poaceae

Coletou Poaceae e identificou Fagaceae