Bionomia will be offline 2024-07-14 12:00 UTC for 1 hr to refresh data from the Global Biodiversity Information Facility.
Mary Agnes Chase
Mary Agnes Chase

29 Abril, 1869 – 24 Setembro, 1963

Estados Unidos

Poaceae

Coletou Poaceae e identificou Poaceae

Bonnie C. Templeton

23 Outubro, 1906 – 29 Janeiro, 2002

Estados Unidos

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Hydrophyllaceae