Morgan Gostel
Morgan Gostel

Estados Unidos

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Coletou Rubiaceae e identificou Zingiberaceae

Coletou Rubiaceae e identificou Rubiaceae

Anthonius Josephus Maria Leeuwenberg

* 11 Agosto, 1930 – 2010 †

Kingdom of the Netherlands

Apocynaceae

Coletou Apocynaceae e identificou Apocynaceae

René Letouzey

* 21 Outubro, 1918 – 04 Agosto, 1989 †

França

Fabaceae

Coletou Fabaceae e identificou Fabaceae

Identificou Orchidaceae

Bernard-Aloys Nkongmeneck

* 04 Setembro, 1948 – 24 Março, 2017 †

Camarões

Rubiaceae

Coletou Rubiaceae e identificou Malvaceae

Nina Rønsted

Estados Unidos

Moraceae

Coletou Moraceae e identificou Moraceae

Coletou Rubiaceae e identificou Rubiaceae

Marc Sosef

Bélgica

Rubiaceae

Coletou Rubiaceae e identificou Poaceae

Jan Wieringa

Países Baixos

Fabaceae

Coletou Fabaceae e identificou Fabaceae