Edward Benedict Bangerter

22 Maio, 1911 – 21 Agosto, 2001

Reino Unido

Poaceae

Coletou Poaceae e identificou Fabaceae

Anthony Clive Jermy

1932 – 25 Julho, 2014

Reino Unido

Thelypteridaceae

Coletou Thelypteridaceae e identificou Selaginellaceae