Otto Wilhelm Sonder
Otto Wilhelm Sonder

* 18 Junho, 1812 – 21 Novembro, 1881 †

Kingdom of Prussia

Poaceae

Coletou Poaceae e identificou Fabaceae

Carl Stål
Carl Stål

* 21 Março, 1833 – 13 Junho, 1878 †

Suécia

Ichneumonidae

Coletou Ichneumonidae e identificou Gelechiidae

David Eric Symon

* 13 Outubro, 1920 – 18 Dezembro, 2011 †

Austrália

Poaceae

Coletou Poaceae e identificou Solanaceae

Kevin Thiele
Kevin Thiele

Austrália

Proteaceae

Coletou Proteaceae e identificou Dilleniaceae

Carl Brunner von Wattenwyl
Carl Brunner von Wattenwyl

* 13 Junho, 1823 – 24 Agosto, 1914 †

Suíça

Acrididae

Coletou Acrididae e identificou Acrididae

Hugh Bryan Spencer Womersley

* 19 Novembro, 1922 – 2011 †

Austrália

Rhodomelaceae

Coletou Rhodomelaceae e identificou Rhodomelaceae