Nathaniel Wolff Wallich
Nathaniel Wolff Wallich

28 Janeiro, 1786 – 28 Abril, 1854

Kingdom of Denmark

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Lamiaceae