Coletou Asteraceae e identificou Geraniaceae

Coletou Brassicaceae e identificou Brassicaceae

Coletou Apocynaceae e identificou Apocynaceae

Coletou Ochnaceae e identificou Ochnaceae

Norman Loftus Bor

* 02 Maio, 1893 – 22 Dezembro, 1972 †

Republic of Ireland

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Poaceae

Loutfy Boulos

* 14 Maio, 1932 – 27 Abril, 2015 †

Egito

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

John Patrick Micklethwait Brenan

* 19 Junho, 1917 – 26 Setembro, 1985 †

United Kingdom; United Kingdom of Great Britain and Ireland

Fabaceae

Coletou Fabaceae e identificou Fabaceae

Coletou Fabaceae e identificou Fabaceae

Diane Bridson

Reino Unido

Rubiaceae

Coletou Rubiaceae e identificou Rubiaceae

Bernard Dearman Burtt

* 14 Junho, 1902 – 09 Junho, 1938 †

United Kingdom; United Kingdom of Great Britain and Ireland

Fabaceae

Coletou Fabaceae e identificou Gesneriaceae

Brian Laurence Burtt

* 27 Agosto, 1913 – 30 Maio, 2008 †

United Kingdom; United Kingdom of Great Britain and Ireland

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Gesneriaceae

James Byng

Países Baixos

Melastomataceae

Coletou Melastomataceae e identificou Myrtaceae

Coletou Cyperaceae e identificou Acanthaceae

Ib Friis

Dinamarca

Fabaceae

Coletou Fabaceae e identificou Urticaceae

Vicki Ann Funk
Vicki Ann Funk

* 26 Novembro, 1947 – 22 Outubro, 2019 †

Estados Unidos

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Morgan Gostel
Morgan Gostel

Estados Unidos

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Henri Jacques-Félix

* 10 Junho, 1907 – 22 Abril, 2008 †

França

Poaceae

Coletou Poaceae e identificou Melastomataceae

Zdenek Kaplan

Chéquia

Potamogetonaceae

Coletou Potamogetonaceae e identificou Potamogetonaceae

Ronald William John Keay

* 20 Maio, 1920 – 07 Abril, 1998 †

United Kingdom; United Kingdom of Great Britain and Ireland

Malvaceae

Coletou Malvaceae e identificou Fabaceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Sandra Knapp
Sandra Knapp

Reino Unido

Solanaceae

Coletou Solanaceae e identificou Solanaceae

Coletou Rubiaceae e identificou Rubiaceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Anthonius Josephus Maria Leeuwenberg

* 11 Agosto, 1930 – 2010 †

Kingdom of the Netherlands

Apocynaceae

Coletou Apocynaceae e identificou Apocynaceae

Richard Neville Lester

* 13 Junho, 1937 – 04 Abril, 2006 †

Reino Unido

Solanaceae

Coletou Solanaceae e identificou Solanaceae

René Letouzey

* 21 Outubro, 1918 – 04 Agosto, 1989 †

França

Fabaceae

Coletou Fabaceae e identificou Fabaceae

Coletou Fabaceae e identificou Fabaceae

Bo-Hagard Peterson

* 15 Maio, 1918 – 29 Julho, 1990 †

Suécia

Fabaceae

Coletou Fabaceae e identificou Thymelaeaceae

Pauline Dy Phon

* 1933 – 21 Maio, 2010 †

Camboja

Fagaceae

Coletou Fagaceae e identificou Fabaceae

Coletou Rubiaceae e identificou Rubiaceae