John S. Buckett

* 06 Dezembro, 1939 – 16 Janeiro, 1986 †

Estados Unidos

Noctuidae

Coletou Noctuidae e identificou Noctuidae

Robert R. Dreisbach

* 22 Dezembro, 1888 – 26 Junho, 1964 †

Estados Unidos

Coenagrionidae

Coletou Coenagrionidae e identificou Pompilidae