George Kruck Cherrie
Cherrie, George Kruck

* 22 Agosto, 1865 – 20 Janeiro, 1948 †

Estados Unidos

Tyrannidae

Coletado Tyrannidae e identificado Emberizidae

Bertha Lutz
Lutz, Bertha

* 02 Agosto, 1894 – 16 Setembro, 1976 †

Brasil

Fabaceae

Coletado Fabaceae e identificado Hylidae