Richard Archbold

* 09 Abril, 1907 – 01 Agosto, 1976 †

Estados Unidos

Hipposideridae

Coletou Hipposideridae

Jean Théodore Delacour
Jean Théodore Delacour

* 26 Setembro, 1890 – 05 Novembro, 1985 †

Estados Unidos; França

Hipposideridae

Coletou Hipposideridae