Max Bernhauer

* 24 Setembro, 1866 – 13 Março, 1946 †

Áustria

Staphylinidae

Coletou Staphylinidae e identificou Staphylinidae

Ashley Field
Ashley Field

Austrália

Thelypteridaceae

Coletou Thelypteridaceae e identificou Lycopodiaceae