George Charles Champion
George Charles Champion

* 29 Abril, 1851 – 08 Agosto, 1927 †

Reino Unido

Chrysomelidae

Coletou Chrysomelidae e identificou Tenebrionidae