Carlo Luigi Giuseppe Bertero
Carlo Luigi Giuseppe Bertero

14 Outubro, 1789 – Abril 1831

Kingdom of Sardinia

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Ricciaceae