Charles C. Deam

* 30 Agosto, 1865 – 29 Maio, 1953 †

Estados Unidos

Cyperaceae

Coletou Cyperaceae e identificou Poaceae

Norman Carter Fassett

* 1900 – 1954 †

Estados Unidos

Poaceae

Coletou Poaceae e identificou Polygonaceae

Ryan Folk

Estados Unidos

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Saxifragaceae

Abel Joel Grout
Abel Joel Grout

* 1867 – 1947 †

Estados Unidos

Brachytheciaceae

Coletou Brachytheciaceae e identificou Brachytheciaceae

Coletou Melastomataceae e identificou Melastomataceae

Norma Etta Pfeiffer

* 1889 – 23 Agosto, 1989 †

Estados Unidos

Burmanniaceae

Coletou Burmanniaceae e identificou Isoetaceae

Coletou Poaceae e identificou Poaceae

Alejandra Vasco

Estados Unidos

Dryopteridaceae

Coletou Dryopteridaceae e identificou Dryopteridaceae

Edward Groesbeck Voss

* 22 Fevereiro, 1929 – 13 Fevereiro, 2012 †

Estados Unidos

Cyperaceae

Coletou Cyperaceae e identificou Poaceae

Alan Weakley

Estados Unidos

Sphagnaceae

Coletou Sphagnaceae e identificou Lycopodiaceae

Winona Hazel Welch

* 05 Maio, 1896 – 18 Janeiro, 1990 †

Estados Unidos

Brachytheciaceae

Coletou Brachytheciaceae e identificou Fontinalaceae