Robert Merrill King

* 13 Fevereiro, 1930 – 03 Setembro, 2007 †

Estados Unidos

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Scott A. Mori
Scott A. Mori

* 13 Outubro, 1941 – 12 Agosto, 2020 †

Estados Unidos

Fabaceae

Coletou Fabaceae e identificou Lecythidaceae