Taiwan

De países indicados em contas ORCID e entradas de Wikidata ou registros de espécimes em GBIF

Chan, Benny

Taiwan

Chao, Anne

Taiwan

Chao, Yi-Shan

Taiwan

Chen, Ying An

Taiwan

Gong, Yu-Nong

Taiwan

HU, JER-MING

Taiwan

Identificado Ogcocephalidae

Hsiao, Yun

Taiwan

Coletado Pyrochroidae e identificado Tetratomidae

Coletado Rhinolophidae

Kao, Tzu-Tong

Taiwan

Ko, Chihjen

Taiwan

Kuo, Dian-Han

Taiwan

Lai, Ming-Jou

* 1949 – 2007 †

Taiwan

Li, Hou-Feng

Taiwan

Lin, Yen-Po

Taiwan

Lin, Da-Li

Taiwan

Liu, Chung Laung

* 25 Outubro, 1934 – 07 Novembro, 2020 †

Taiwan

Peng, Ching I

* 30 Junho, 1950 – 01 Maio, 2018 †

Taiwan