Bevan Buirchell

Austrália

Miridae

Coletou Miridae e identificou Scrophulariaceae

Coletou Russulaceae e identificou Bolbitiaceae

Coletou Miridae e identificou Pachybolidae

Glenn Moore

Austrália

Pomacentridae

Coletou Pomacentridae e identificou Pomacentridae

Nikolai Tatarnic

Austrália

Miridae

Coletou Miridae e identificou Miridae

Kailah Thorn

Austrália

Kenny Travouillon

Austrália

Scincidae

Coletou Scincidae e identificou Molossidae

Nerida G Wilson

Austrália

Philobryidae

Coletou Philobryidae e identificou Philobryidae