Coletou Flatidae e identificou Delphacidae

Coletou Hypericaceae e identificou Hypericaceae

Coletou Astropectinidae

Coletou Muridae e identificou Scincidae

Coletou Ectobiidae e identificou Ectobiidae

Coletou Tyrannidae